DBS02TR-Veri Tabanları

Veri Tabanları Dersi Hakkında

Veri Tabanları dersinde SQL, MongoDB, NoSQL, Oracle gibi çeşitli veri tabanları konularını öğreneceksiniz. Bunun dışında, dijital arama motorları ve veri görselleştirme gibi önemli konular üzerinde de çalışılacaktır.

Öğrenme hedeflerimiz arasında katılımcıların veri tabanı teknolojileri ve araçları konusunda aldıkları bilgilerin yanı sıra analitik düşünme, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini de geliştirmek yer alıyor. Dersin tamamlanmasının ardından katılımcılar veri tabanı yönetimi ve manipülasyonu konusunda ustalaşacak, ayrıca piyasada çeşitli IT pozisyonlarında istihdam edilebilecek becerilere sahip olacaklar.

Önceden bir veri tabanı yada programlama beceri bilgisine sahip olmanız gerekmiyor. Ancak bilgisayar biliminin temellerini anlama ve teknolojik konularla rahatlıkla uğraşabilme yeteneği yararlı olacaktır.

Ders, haftada iki seans halinde, toplamda 3 saat olacak şekilde düzenlenmektedir. Her bir seans, canlı olarak gerçekleştirilir ve daha sonra da tekrar izlenebilir.

Ders boyunca, sizden dersleri aktif olarak takip etmeniz ve derslerle ilgili ödevleri zamanında tamamlamanız beklenir. Bu ödevler hem bireysel hem de grup çalışmaları olabilir.

Sertifika, dersi başarıyla tamamlamanız durumunda alabilirsiniz. Sertifikanız işe alım sürecinde güçlü bir referans olabilir.

Ders sürecinde öğrencilere mentorluk ve destek sağlanmaktadır. Ayrıca, teknik ve konsept meseleler için sorularınızı yanıtlayabilecek bir ekibimiz bulunmaktadır.

Ders materyalleri ve kaynaklar ders başlamadan önce öğrencilere sağlanacaktır. Bunun yanı sıra ekstra okuma ve çalışma materyalleri de öneriliyor olacak.

Dersin sonlarına doğru gerçek dünya projeleri üzerinde çalışma fırsatınız olacak. Bu projeler, sahadaki gerçek uygulamalarla paralel olup, endüstri standartlarına uygundur.

Ders boyunca grup çalışmaları ve diğer katılımcılarla işbirliği teşvik edilmektedir. Bu aynı zamanda networking ve topluluk oluşturma fırsatları yaratır.

Veritabanlarına Giriş

1
Modüle Genel Bakış
0.5
2
Modül Dinleyici Notu

Veritabanlarının Temelleri

1
Geliştirme sürecindeki veritabanları
0.5
2
Veritabanı Türleri
0.5
3
Veritabanlarının Temelleri Quizi
8 soru
Geliştirme sürecindeki veritabanları

Giriş ve Temel Kavramlar

1
Veritabanı ve Veritabanı Yönetim Sistemleri (DBMS)
0.5
2
İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri (RDBMS) Nedir?
1
3
Giriş ve Temel Kavramlar Quizi
8 soru
Veritabanı ve Veritabanı Yönetim Sistemleri (DBMS)

İlişkisel Veri Modeli

1
Tablolar, Satırlar ve Sütunlar
1
2
Anahtar Kavramları: Birincil Anahtar (Primary Key) ve Yabancı Anahtar (Foreign Key)
0.5
3
Veri Tipleri ve Dizinler
0.5
4
İlişkisel Veri Modeli Quizi
13 soru
Tablolar, Satırlar ve Sütunlar

SQL (Structured Query Language)

1
Temel SQL Komutları: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
1
2
İlişkisel Sorgular ve JOIN Operasyonları
1
3
Alt Sorgular ve Veri Manipülasyonu
0.5
4
SQL (Structured Query Language) Quizi
14 soru
Temel SQL Komutları: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

Veritabanı Tasarımı

1
Normalleştirme ve Normal Formlar
1
2
ER (Entity-Relationship) Diyagramları
1
3
Tasarım Örnekleri ve Uygulamaları
0.5
4
Veritabanı Tasarımı Quizi
15 soru
Normalleştirme ve Normal Formlar

Online Dersler ve Ders Kayıtları

1
4. Hafta 7. Gün Dersi
5
2
4. Hafta 8. Gün Dersi
5
3
Veri Tabanları-4. hafta 7. Gün Dersi (2024-01-27 08:13 GMT-5)
4
Veri Tabanları-4. hafta 7. Gün Dersi (2024-01-27 09:01 GMT-5)
38
5
Veri Tabanları-4. hafta 7. Gün Dersi (2024-01-27 11:01 GMT-5)
6
Veri Tabanları-4. hafta 7. Gün Dersi (2024-01-27 11:03 GMT-5)
1
7
Veri Tabanları-4. hafta 7. Gün Dersi (2024-01-27 10:00 GMT-5)
47
8
Veri Tabanları-4. hafta 7. Gün Dersi (2024-01-27 12:01 GMT-5)
9
Veri Tabanları-4. hafta 8. Gün Dersi (2024-01-28 08:11 GMT-5)
10
Veri Tabanları-4. hafta 8. Gün Dersi (2024-01-28 09:00 GMT-5)
40
11
Veri Tabanları-4. hafta 8. Gün Dersi (2024-01-28 10:01 GMT-5)
12
Veri Tabanları-4. hafta 8. Gün Dersi (2024-01-28 11:07 GMT-5)
13
Veri Tabanları-4. hafta 8. Gün Dersi (2024-01-28 12:01 GMT-5)
44

Formlar ve Ödevler

1
Modül Değerlendirme Formu

Ders Materyalleri

1
Ders Sunumları

1
Database Ödevi
Bu kurs online olarak verilmektedir.
Kurs haftada 2 seans, toplamda 3 saat olarak düzenlenmiştir.
Kursun amacı katılımcıların veri tabanı teknolojileri ve araçları konusunda bilgi edinmelerini sağlamak ve analitik düşünme becerilerini geliştirmektir.
Ders materyalleri ve kaynaklar kurs başlamadan önce öğrencilere sağlanacak.
Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifika alabilirler.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Layer 1