Siber Güvenlik Uzmanlığı

“Siber Güvenlik Bootcampı” adlı programımız, siber güvenlik alanında temel seviyede bilgi edinmek ve yeteneklerini geliştirmek isteyenlere yöneliktir. Bu program, 4 ay boyunca bilişim sistemleri ve siber güvenlikle ilgili detaylı bilgiler sunar, öğrencilere bir oryantasyon yapar ve network ve sistem bilgisi altyapılarını geliştirme fırsatı sağlar.

Bootcamp programında katılımcıların öğrenecekleri birçok konu vardır ve her biri, sektördeki başarılarına katkıda bulunacak yetenekler geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Bu konular genellikle bilgisayar ağları ve sistemleri, trafik izleme araçları, Kali Linux dağıtımı, kriptografik sistemler, bilgi toplama çalışmaları, zafiyet tespit çalışmaları ve istismar yöntemleri, hak yükseltme çalışmaları ve bilgi çalma tekniklerini içerir.

IP, MAC, DNS, TCP, UDP, OSI Katmanları, VPN, DHCP, ağ geçidi ve sanallaştırma gibi kavramlar, uygulamalı örneklerle gösterilerek detaylı bir şekilde anlatılır. Temel bileşenler olarak kabul edilen hub, switch ve router tanıtılırken, trafik izleme araçları ve özellikle Wireshark kullanılarak ilerleme sağlanır.

Katılımcılar, Kali Linux dağıtımı üzerinden Linux mantığını, dağıtım farklılıklarını, dosya ve dizin yapısını ve kullanımını öğrenirler. Bunun yanı sıra, kriptografik sistemler hakkında temel bilgilendirme eğitimleri verilir ve kriptografi, hash mekanizması, dijital imza, SSL/TLS, elektronik sertifika gibi kavramların kullanım örnekleri sunulur.

Bilgi toplama çalışmalarında, IP ve domain keşfi, alt domainlerin çıkarılması gibi konulara odaklanılır. Hedef sistemlerin port/servislerinin tespiti ve buna bağlı olarak bilgi ve zafiyet tespiti yapılması çalışmalarına yoğunlaşılırken, NMAP ve ZENMAP araçları kullanılır. Ayrıca, zafiyet tespit çalışmalarında Nessus gibi sektörde kullanılan zafiyet tarama araçlarının kullanımı üzerinde durulur.

Bootcamp ayrıca, temel web uygulama saldırıları, availability ve DDOS saldırıları, kablosuz ağ güvenliği ve temel saldırılar, API sızma testi yaklaşımı ve ileri seviye siber güvenlik bileşenlerini de içerir.

Beyaz şapkalı hacker olmayı hedefleyen adaylara, kendilerini geliştirebilecekleri platformların tanıtımı yapılır. Bu platformlar arasında sanal makineler, sanal ağlar ve ortamlar, bulut tabanlı hizmetler, sızma testi ve güvenlik analizi araçları bulunur. Ayrıca, W3af, OWASP ZAP, Vega ve Nikto gibi web uygulama zafiyet tarama araçlarının kullanımı üzerine yoğunlaşılır.

Son olarak, katılımcıların ileri seviye siber güvenlik bileşenleri hakkında bilgilendirilmesi hedeflenir. Bu kapsamda, EDR/XDR/MDR, Sandbox, SIEM, SOAR, DLP, PAM gibi güvenlik mekanizmaları üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapılır.

“Siber Güvenlik Bootcampı”, siber güvenlik alanında hem teorik bilgi hem de pratik deneyim sağlama amacı güder. Katılımcılar, bu bootcamp’ta aldıkları eğitimle siber güvenlik dünyasında kendilerini geliştirecek yetenekler kazanır ve sektörde değerli bir profesyonel olma yolunda önemli bir adım atar

Eğitimlerimiz

  1. Bilgisayar Mimarisine Giriş
  2. Siber Güvenlik Uzmanlığı Hazırlık Modülü
  3. Ağ ve Sistem Güvenlik Analizi ve Sızma Testi Modülü
  4. Özel Uygulama Alanları İçin Güvenlik Analizi ve Sızma Testi Modülü
  5. Web Uygulama Güvenlik Analizi ve Sızma Testi Modülü
  6. Soft Skills Eğitimleri
Layer 1